Pakket 1: U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van 2.000,00 voor begraven of cremeren.

De contributie voor dit pakket bedraagt 42,40 per jaar p.p. levenslang.

Pakket 2: U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van 4.000,00 voor begraven of cremeren.

De contributie voor dit pakket bedraagt 84,80 per jaar p.p. tot het jaar waarin u 69 jaar wordt.
Daarna betaalt u een bedrag van 16,00 voor registratie -en administratiekosten.

Pakket 3: U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van 6.000,00 voor begraven of cremeren.

De contributie voor dit pakket bedraagt 127,20 per jaar p.p. tot het jaar waarin u 69 jaar wordt.
Daarna betaalt u een bedrag van 16,00 voor registratie -en administratiekosten.

Thuiswonende kinderen zijn, tot het jaar waarin zij 19 jaar worden, gratis en vallen binnen Pakket 1.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Voor het betalen van de contributie kunt u ons machtigen om de contributie te laten incasseren van uw rekening. U kunt kiezen uit kwartaal, halfjaar of jaarbetaling. Bij gespreide betaling is incasso verplicht.